? ݺ:远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评测__中洁?/title> <meta name="description" content="ݺ:众所周知,甲醛是有害的,它具有强烈的致癌和促癌作用,而室内甲醛污染主要来源有:家具和织物、木制品填料、建筑来源、清洁剂、化妆品和个人用品等,其中主要是人造板材,而人造板材在浴室的运用,当属浴室柜了。目前市场上的浴室柜产品几乎都含有甲醛,但大家不必惊慌,一定标准内的甲醛释放量并不会威胁人的健康,所以挑选和购买一款相对无甲醛危害的浴室柜尤为重要? /> <meta name="keywords" content="ݺ," /> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/comstyle.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/pc_index.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/index.css"> <!-- 请置于所有广告位代码之前 --> <link rel="canonical" href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20150407/Detail583259.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="headers"> <div class="top_box"> <div class="com_width"> <div class="in_t_l"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/" title="ԹƵֱ">ԹƵֱ</a> <span class="float_l">[</span><a href="http://chaozhou.jieju.cn/" target="_blank">潮州</a><a target="_blank">南安</a><a href="http://www.ellqzx.com.cn/yushigui/" target="_blank">浴室?/a> <div id="manu2"> <dl> <dt>更多频道</dt> <dd> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/shuilongtou/" target="_blank">水龙?/a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/linyufang/" target="_blank">淋浴?/a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/huasa/" target="_blank">花洒</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/matong/" target="_blank">马桶</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/yugang/" target="_blank">浴缸</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/mianpen/" target="_blank">面盆</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/shuicao/" target="_blank">水槽</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/chugui/" target="_blank">橱柜</a> </li> </ul> </dd> </dl> </div> <span class="float_l">]</span> <a target="_blank">手机?/a> </div> <div class="in_t_r"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/MemberCenter/Login/Login.aspx" target="_blank">登录</a>| <a href="http://www.ellqzx.com.cn/MemberCenter/Reg1.aspx" target="_blank">注册</a>| <a target="_blank" class="topwx">微信</a>| <a href="http://www.ellqzx.com.cn/map.aspx" target="_blank">网站导航</a>| <a href="http://www.ellqzx.com.cn/Rss/rsss.aspx" target="_blank">RSS订阅</a> </div> </div> </div> <div class="adv-car wrap" id="topAd" style="display:none"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span class="zbv">广告</span> </a> </div> <div class="com_width"> <div class="head"> <a class="float_l"> <img alt="理家?卫浴专业导购平台" title="理家?卫浴专业导购平台" src="http://ljc.jieju.cn/images/logo.jpg" width="114" height="50" /> </a> <div class="searchTool"> <div class="search_l"> <div class="selSearch"> <div class="nowSearch" id="headSlected" onclick="if(document.getElementById('headSel').style.display=='none'){document.getElementById('headSel').style.display='block';}else {document.getElementById('headSel').style.display='none';};return false;" onmouseout="drop_mouseout('head');">产品</div> <div class="clear"></div> <ul class="selOption" id="headSel" style="display: none;"> <li class="zbv"> <a target="_blank" href="#" title="卫浴测评" onclick="return search_show('head','playlist','测评')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 测评 </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" href="#" title="卫浴产品" onclick="return search_show('head','user','产品')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 产品 </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" href="#" title="卫浴百科" onclick="return search_show('head','bar','百科')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 百科 </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" href="#" title="卫浴品牌" onclick="return search_show('head','pk','品牌')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 品牌 </a> </li> </ul> </div> <input class="txtSearch" id="headq" name="q" type="text" value="请输入关键字" onblur="if(this.value==''){this.value='请输入关键字';this.className='txtSearch'}" onfocus="if(this.value=='请输入关键字'){this.value='';this.className='txtSearch'}" /> <input name="searchdomain" type="hidden" value="#"> <input id="headSearchType" name="searchType" type="hidden" value="playlist"> </div> <div class="btnSearch"> <a href="javascript:void(0);"> <span class="lbl">搜索</span> </a> </div> <p class="clearfix"> <a target="_blank" title="箭牌智能马桶" >箭牌智能马桶</a> <a target="_blank" title="恒洁智能马桶" href="http://www.ellqzx.com.cn/url.aspx?url=http://pinzhi.hegii.com/Template1/index.aspx?NodeCode=101033001">恒洁智能马桶</a> <a target="_blank" title="九牧优质龙头" >九牧优质龙头</a> <a target="_blank" title="东鹏超净马桶" >东鹏超净马桶</a> <a target="_blank" title="浪鲸奢华卫浴" >浪鲸奢华卫浴</a> </p> </div> </div> </div> <!--导航--> <div class="long_nav_bg "> <div class="nav"> <div class="categorys"> <div class="allsort"> <div class="main-tl"><a title="卫浴产品大全">产品大全</a></div> <div class="main-con hide" id="main_nav"> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="水龙? class="slt">水龙?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 水龙头产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="浴缸龙头">浴缸龙头</a> <a target="_blank" title="脸盆龙头">脸盆龙头</a> <a target="_blank" title="厨房龙头">厨房龙头</a> <a target="_blank" title="浴缸/淋浴龙头">浴缸/淋浴</a> <a target="_blank" title="电热水龙?>电热水龙?/a> <a target="_blank" title="净水器龙头">净水器龙头</a> <a target="_blank" title="洗机龙?>洗机龙?/a> <a target="_blank" title="拖把池龙?>拖把池龙?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="汉斯格雅" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="TOTO卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="高仪" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高仪" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="普乐? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-1/2016-1-1810404232.jpg" alt="普乐? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="科勒卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="科勒卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="朝阳卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111163220705.jpg" alt="朝阳卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="和成卫浴 " > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫浴 " width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >高仪</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >普乐?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >朝阳卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >和成卫浴 </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >美标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅鼎卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="花洒" class="hs">花洒</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 花洒产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="顶喷?>顶喷?/a> <a target="_blank" title="大淋浴花洒套?>大淋浴花?/a> <a target="_blank" title="手持花洒">手持花洒</a> <a target="_blank" title="龙头+手持花洒">龙头+手持</a> <a target="_blank" title="面板淋浴?>面板淋浴?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="高仪" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高仪" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="汉斯格雅" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="乐家卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016204112.jpg" alt="乐家卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="劳芬卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-10/2016-10-1115263692.jpg" alt="劳芬卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="帝朗卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >高仪</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >乐家卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >劳芬卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >美标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >辉煌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="马桶" class="mt">马桶</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 马桶产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="普通马?>普通马?/a> <a target="_blank" title="智能马桶">智能马桶</a> <a target="_blank" title="蹲便?>蹲便?/a> <a target="_blank" title="智能马桶?>智能马桶?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="惠达卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111611122320.jpg" alt="惠达卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="东鹏整装卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958144324818.jpg" alt="东鹏整装卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="金牌卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016179592.jpg" alt="金牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="航标卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111103833.png" alt="航标卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="法恩莎卫? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-12/2016-12-1617182862.jpg" alt="法恩莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >惠达卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >航标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >法恩莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >惠达卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >鹰卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝王洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="浴室? class="ysg">浴室?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 浴室柜产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="浴室?>浴室?/a> <a target="_blank" title="洗池柜">洗池柜</a> <a target="_blank" title="洗机浴?>洗机浴?/a> <a target="_blank" title="浴室镜柜">浴室镜柜</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="心海伽蓝" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625153544293.png" alt="心海伽蓝" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="帝王洁具" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/20195714557229.jpg" alt="帝王洁具" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="英皇卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="宜来卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/20191313480303.png" alt="宜来卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="席玛卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016382602.jpg" alt="席玛卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="丽珀卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >心海伽蓝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝王洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >宜来卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >席玛卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丽珀卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >蒂高卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >邦妮拓美</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="淋浴? class="lyf">淋浴?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 淋浴房产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="定制淋浴?>定制淋浴?/a> <a target="_blank" title="多功能淋浴房">多功能淋?/a> <a target="_blank" title="干蒸?>干蒸?/a> <a target="_blank" title="湿蒸?>湿蒸?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="理想卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016111312.jpg" alt="理想卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="德立淋浴? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111614332419.jpg" alt="德立淋浴? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="玫瑰岛淋浴房" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-12/2018122013545664.jpg" alt="玫瑰岛淋浴房" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="朗斯卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016147422.jpg" alt="朗斯卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="雅立洁具" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/2019122171738872.jpg" alt="雅立洁具" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="精度淋浴? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111164011846.jpg" alt="精度淋浴? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="雅阁" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-6/2016-6-129194712.jpg" alt="雅阁" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="英皇卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >理想卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >德立淋浴?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >玫瑰岛淋?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >朗斯卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅立洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >精度淋浴?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅阁</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >欧路莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >莱博顿卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >益高卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >爱谱乐卫?/a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="浴缸" class="yg">浴缸</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 浴缸产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="普通浴?>普通浴?/a> <a target="_blank" title="按摩浴缸">按摩浴缸</a> <a target="_blank" title="沐浴?沐浴?>沐浴??/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="TOTO卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="英皇卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="欧路莎卫? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-3/2019316114148279.jpg" alt="欧路莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="丽珀卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="安华卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/201811294334902.jpg" alt="安华卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="法标珠光卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-11/2017-11-2811398722.jpg" alt="法标珠光卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >欧路莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丽珀卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >法标珠光?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="卫浴挂件" class="wy">卫浴挂件</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 卫浴挂件产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="卫浴五金套件">卫浴五金?/a> <a target="_blank" title="浴巾?>浴巾?/a> <a target="_blank" title="毛巾?>毛巾?/a> <a target="_blank" title="置物?>置物?/a> <a target="_blank" title="马桶?>马桶?/a> <a target="_blank" title="纸巾?>纸巾?/a> <a target="_blank" title="杯子/杯架">杯子/杯架</a> <a target="_blank" title="挂钩">挂钩</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="帝朗卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="和成卫浴 " > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫浴 " width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="科勒卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="科勒卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="华艺卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="日丰卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="松霖家居" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016254922.jpg" alt="松霖家居" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >和成卫浴 </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >日丰卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >松霖家居</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >乐谷卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >卡贝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >亦格卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="五金配件" class="wj">五金配件</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 五金配件产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="地漏">地漏</a> <a target="_blank" title="角阀">角阀</a> <a target="_blank" title="下水?>下水?/a> <a target="_blank" title="下水?>下水?/a> <a target="_blank" title="软管">软管</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="丰华卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018117172424361.png" alt="丰华卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="辉煌卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/20181123112613141.jpg" alt="辉煌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="日丰卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="华艺卫浴" > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank" title="潜水艇地? > <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-811293992.jpg" alt="潜水艇地? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >辉煌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >日丰卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >潜水艇地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >中宇厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >老铜匠地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >亦格卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >正山卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""><a target="_blank" href="javascript:void(0);" class="more">更多品类</a></dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="面盆产品分类">面盆产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >台上?/a> <a target="_blank" >嵌入式台?/a> <a target="_blank" >台下?/a> <a target="_blank" >立柱?/a> <a target="_blank" >挂墙台盆</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="水槽产品分类">水槽产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >单槽</a> <a target="_blank" >双槽</a> <a target="_blank" >多槽</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="卫浴软装产品分类">卫浴软装产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >防滑?/a> <a target="_blank" >浴帘</a> <a target="_blank" >洗漱套件</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="厨卫电器产品分类">厨卫电器产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >电吹?/a> <a target="_blank" >干手?/a> <a target="_blank" >暖风?/a> <a target="_blank" >浴霸</a> <a target="_blank" >换风?/a> <a target="_blank" >热水?/a> <a target="_blank" >煤气?/a> <a target="_blank" >抽油烟机</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="橱柜产品分类">橱柜产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >整体橱柜</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="瓷砖产品分类">瓷砖产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >玻化?/a> <a target="_blank" >釉面?/a> <a target="_blank" >仿古??/a> <a target="_blank" >抛晶?/a> <a target="_blank" >马赛?/a> <a target="_blank" >微晶?/a> <a target="_blank" >通体?/a> <a target="_blank" >其他类瓷?/a> <br> <br> </div> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_nav"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a title="理家城首?>首页</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list36.html" title="卫浴评测">优品评测</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list37.html" title="卫浴搭配选购">卫厨搭配</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list435.html" title="好物种草">好物种草</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list434.html" title="达人晒货">达人晒货</a> </li> <li class="zbv"> <a title="口碑中心">口碑</a> <span class="hot">?/span> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list304.html" title="卫浴保养">保养</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list296.html" title="卫浴安装">安装</a>` </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list42.html" title="卫浴选购">选购</a> </li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list380.html" title="产品维修">维修</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="leader-title wrap"> <input type="hidden" id="infoId" value="583259" /> <input type="hidden" id="keys" value="浴室柜,席玛,定制浴室柜" /> <input type="hidden" id="wapUrl" value="http://m.jieju.cn/News/20150407/Detail583259.shtml" /> <a target="_blank">当前位置:理家城 > </a> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list36.html" target="_blank">优品评测 > </a> <a href="" style="cursor:default">正文</a> </div> <!-- <div class="adv-car wrap"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span class="zbv">广告</span> </a> </div> --> <div class="content-div wrap" style="padding-top:0;"> <div class="content-left"> <div class="content-title"> <div class="title">远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评?/div> <div class="car"> <span class="zbv">2015-04-07 14:32:00</span> <span class="zbv">作?张少?/span> <span class="zbv">来源:理家城</span> <span class="zbv"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/view@2x.png" alt="">7.7w</span> <span class="car-span1"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/pl@2x.png" alt=""><span class="commentCount">0</span></span> <span class="car-span2"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan@2x.png" alt="" /><span class="LikeNewsCount">215</span> </span> </div> </div> <!--文章内容--> <div class="content-detail"> <p>    众所周知,甲醛是有害的,它具有强烈的致癌和促癌作用,而室内甲醛污染主要来源有:家具和织物、木制品填料、建筑来源、清洁剂、化妆品和个人用品等,其中主要是人造板材,而人造板材在浴室的运用,当属浴室柜了。目前市场上的浴室柜产品几乎都含有甲醛,但大家不必惊慌,一定标准内的甲醛释放量并不会威胁人的健康,所以挑选和购买一款相对无甲醛危害的浴室柜尤为重要?/p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="http://img.jieju.cn/userfiles/6356401367119680543925506.jpg"/></p><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="500"><tbody><tr class="firstRow" height="25"><th width="90"><strong class="zbv">测评项目</strong></th><th width="64"><strong class="zbv">测评得分</strong></th><th width="316"><strong class="zbv">得分依据</strong></th></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">品牌指数</strong></td><td>8</td><td>中国知名品牌</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">造型设计</strong></td><td>8</td><td>精确定制,时尚自然</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">主柜材质</strong></td><td>8.8</td><td>航空级美纳板</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">面盆材质</strong></td><td>8.3</td><td>微晶石台?/td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">收纳功能</strong></td><td>8.5</td><td>主柜+置物?侧柜</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">龙头</strong></td><td>8.5</td><td>可抽拉,花洒加面盆出?/td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">浴室?/strong></td><td>8.5</td><td>高浮法银镜</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">安装难易</strong></td><td>8</td><td>挂墙安装,产品轻便,安装简?/td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">售后保障</strong></td><td>8.5</td><td>非质量问题,7天无理由退换货</td></tr><tr height="25"><td><strong class="zbv">综合评价</strong></td><td>8.6</td><td>综合各个项目测评分数</td></tr></tbody></table><p>    今天评测的这款席玛卫浴浴室柜组合,共有两种型号,分别?0132E-800?013e2-800,区别只在浴室镜旁设计的是侧柜还是置物架,板材选用的是航空级美纳板(基材为多年树龄的榆木或者橡胶木,外表附一层pvc材料),喷漆选用的是欧洲标准绿色环保的防水彩漆,再加上不俗的制作工艺和配件,是一款健康耐用值得入手的浴室柜,下面就是详细评测?/p><p><strong class="zbv">【外观?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/2b3acaf1-0fa8-4bd6-9faa-d732d59504c9.jpg"/></p><p>    这款席玛卫浴浴室柜为定制浴室柜,旗舰店有售,尺寸长度?.6~1.2米,其中30~60平米的小户型精致浴室柜,尺寸建议0.6~0.8米之间;70~120平米的中户型舒适浴室柜,尺寸建?.8~1米之间;130平米以上为大户型高级浴室柜,尺寸建议1~1.2米之间。定制浴室柜的优势在于打造最优舒适浴室空间?/p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/971fcff0-e8a1-4fff-860a-db45d92195ac.jpg"/></p><p>    浴室柜整体颜色组成为灰蓝?白色,外观大气简约,适合简约现代装修风格(颜色可另选,需提前跟客服沟通)。包含主柜、一体面盆、龙头、下水组合、浴室镜、侧柜和多层置物架,整体搭配功能齐全、相得益彰?/p><p><strong class="zbv">【柜体?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/bca4d4fe-7ff2-4ef1-9ce9-9ce19fbfa640.jpg"/></p><p>    挂墙式设计的主柜安装简便,材质选用优质高密度航空美纳板,板材光滑细腻,触感柔和;相比多层实木板更环保、更防潮、更耐用、更好清洗。板材与板材之间采用纯指接方式接合,防止胶水粘合带来的甲醇污染,呵护家人健康;稳定性强,使用寿命高?0年。表面采用欧洲标准绿色环保防水彩漆,不仅环保等级达到欧洲标准,防水性能也非常好?/p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/955169b6-8d9a-4777-b433-45c174a2d347.jpg"/></p><p>    一体制成的微晶石面盆,线条流畅,转角平滑处理和溢水孔的设计,安全贴心,台盆深度13.5cm,蓄水量充足。自洁釉+银离子抗菌技术,采用进口釉料,超越纳米尺度的超平滑表面,不给污垢以容纳的空隙,无异味,清洁也更轻松?/p><p><strong class="zbv">【龙头?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/c62bd574-77e7-46d6-97a9-9068fc049803.jpg"/></p><p>    这款席玛浴室柜配载龙头和下水器,龙头采用双孔设计,精铜主体一体铸造更耐用。龙头把手采用宽大处理,开合更轻松舒适。龙头分三段组成,底部可以抬高,龙头可以抽拉,搭?.5米不锈钢编织软管;龙头具有花洒和龙头两种出水,不仅可以用来洗漱洗头,同时方便清洗浴室空间?/p><p><strong class="zbv">【收纳?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/5927eae6-a114-4d19-b4c5-7d887ac6bde8.jpg"/></p><p>    主柜的收纳能力不容小觑。柜体收纳分两部分组成,双开门设计的大收纳空间,可以置放大物件;右侧设计有双层收纳柜,可以放置小物件;另外台面右侧还可容纳常用的洗漱用品。开合板表面螺纹浮状设计,搭配精美镶钻的把手更加高?/p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/d22161dd-30c8-444b-993f-5b5d1eb8b6f5.jpg"/></p><p>    同时设计有置物架和侧柜,与浴室镜融合在一起,美观与实用并存。板材同样为航空级美纳板,拼接牢固,承重能力强。置物架可放置日常洗漱用品,分类收纳拿取方便?/p><p><strong class="zbv">【浴室镜?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/246a3601-e95b-4ee2-8909-29eb211660fc.jpg"/></p><p>    浴室镜采用国内顶级品牌银镜——浮法玻璃,7层高保真成像技术,成像清晰真实,散雾速度快,五米远照不变形?/p><p><strong class="zbv">【配件?/strong></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? alt="远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评? src="/ueditor/net/upload/2015-04-07/ce73cf62-c9ed-471f-bcc1-357accc5ad5a.jpg"/></p><p>    这款整体浴室柜中的铰链采用顶高定制阻尼缓冲铰链,超静音缓慢闭合,远离噪音污染;超强承重力、使用寿命长,经?0万次的开合测试?/p><p><strong class="zbv">理家城小贴士——浴室柜安装、保?/strong></p><p><strong class="zbv">安装</strong></p><p>1、建议安装高度,台面离地?0-86cm之间。(可根据个人情况而定?br/>2、测量浴室柜两个安装孔离台面的垂直距离,确定安装高度并进行开孔?br/>3、使用加粗墙钉将浴室柜主体锁定在墙体上?br/>4、将装好龙头和下水器的陶瓷盆水平放在柜体上,并固定好?br/>5、镜子底部距龙头?0cm,确定镜子安装位置后,将陶瓷盆移开,使用冲击钻开孔并敲入膨胀套?br/>6、自攻螺丝旋入膨胀套,预留挂扣距离,镜子悬挂完后,将陶瓷盆轻轻放回原位,安装完成?/p><p><strong class="zbv">保养</strong></p><p>1、安装浴室柜的墙面必须是承重墙?br/>2、保持浴室空气流通,柜身干爽,延长使用寿命。避免淋水,如有水滴时应及时用布抹干?br/>3、组装时请不要将柜子镜子和地面接触,应垫上软质物,以免碰伤?br/>4、组装过程中,注意防止螺丝刀等金属物划伤板材表面?br/>5、清洁柜子时,柜子的清洁剂最好用中性试剂,用牙膏擦污,软布擦拭,就是一种简单的保养方法?br/>6、常备一些家具用的液体蜡,方便擦拭,清洁时用软布,切忌用金属丝,百洁布、强性化学品擦洗?br/>7、柜体存放清洁用品时,最好在下面垫一层方便清洗的塑料垫或小方巾?br/>8、尽量保持空间的干湿分离,防止水长期留在柜上?/p><p><span style="COLOR: #ff0000"><strong class="zbv">企业介绍?/strong></span>四川席玛卫浴有限公司是一家集研发、设计、生产、销售色彩卫浴的国际化现代企业,以专业生产“XIMA”牌浴室柜、浴缸、龙头、马桶、以色彩时尚而享誉业界。席玛品牌自创建以来,秉承“诚信、敬业、团结、公正、感恩、奉献”的价值观,坚持以人为本,建立学习型组织,培养和吸收了大量国际、国内的专业设计、技术和管理人才,以科技创新、管理创新、设计理念创新为企业发展原动力,锐意开拓市场,创新引领21世纪差异化、个性化、功能化卫浴需求,致力于为全球消费者提供高品质卫浴生活的全新享受,引领卫生间“革命”,并得到了广大消费者及社会各界的高度认可,产品远销加拿大、美国,俄罗斯,沙特阿拉伯,阿尔及利亚,越南、欧美等多国,深受客户青睐?/p> </div> <div class="end">~ END ~</div> <!--上一篇下一?-> <div class="end-car"> <span class="span1"> <span class="span1-span1">上一?/span><a href="/News/20150402/Detail550026.shtml" target="_blank">安华卫浴 智能“便”利生活是这样炼成的</a> </span> <span class="span2"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan1@2x.png" alt=""><br><span class="LikeNewsCount">215</span></span> <span class="span3"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20150413/Detail621835.shtml" target="_blank">艺?innoci)卫浴NC2116分体座便? 小身?大智?/a><span class="span3-span2">下一?/span></span> </div> <!-- 分享关键?-> <div class="share-div"> <span class="share-span1"> 关键词: <span class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/weiyu/pinpai0.html" target="_blank"></a></span> <span class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/infonew/search.aspx?typeid=1&key=浴室? target="_blank">浴室?</a></span> <span class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/infonew/search.aspx?typeid=1&key=席玛" target="_blank">席玛 </a></span> <span class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/infonew/search.aspx?typeid=1&key=定制浴室? target="_blank">定制浴室?</a></span> </span> <span class="share-span2"> 分享至: <a href="javascript:qqshare();" target="_blank"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/qq.png" alt=""></a> <a href="javascript:;" class="wxshare"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wx.png" alt=""></a> <a href="javascript:;" onclick="window.open('http://service.weibo.com/share/share.php?title=远离甲醛污染 席玛XM2013E-800定制浴室柜评测__中洁?amp;url=http://www.ellqzx.com.cn/News/20150407/Detail583259.shtml&source=中洁?amp;appkey=270959447&pic=&ralateUid=1734726933&pic=http://img.jieju.cn/upimg/2015-4/2015-4-7143247s.jpg','newwindow','height=400, width=500')"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wb.png" alt=""> </a> </span> <div class="share-code hidden"> <div id="qrcode"> </div> <div class="zbv">扫描,分享朋友?/div> </div> </div> <!-- 广告 --> <div class="main_visual" id="bottomAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend">广告</span> </div> <!-- 图库 --> <div class="imgstorage"> <div class="imgstorage-top"> <span class="zbv">高清图库</span> <a target="_blank">更多</a> </div> <div class="imgstorage-bottom"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201975174934451.jpg" alt="银彩挂灯,匠手成?> <div class="img-text"> <div class="zbv">[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">银彩挂灯,匠手成?/div> </div> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174838142.jpg" alt="遇见心仪之物,是一种缘?> <div class="img-text"> <div class="zbv">[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">遇见心仪之物,是一种缘?/div> </div> </a> </li> <li class="zbv"> <a target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174424147.jpg" alt="绝对精确度:像DIAMOND钻石"> <div class="img-text"> <div class="zbv">[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">绝对精确度:像DIAMOND钻石</div> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> <!-- 评论 --> <div class="comment"> <form action=""> <div class="comment-title">评论(<span class="commentCount">0</span>)</div> <textarea name="" id="textarea" cols="20" rows="7" placeholder="说点什么吧~"></textarea> <div class="comment-user"> <img style="width:50px;" src="/img/newsHead.png" alt=""> <span class="username">游客</span> <span class="btn-commit">发表评论</span> </div> <div id="infoComment"></div> <div class="remind"><a href="javascript:initCommentHtml();" style="text-decoration:underline">加载更多</a></div> </form> </div> </div> <div class="content-right"> <!-- 猜你想看 --> <div class="guess"> <div class="guess-title"> 猜你想看 <span class="span1"></span><span class="span2"></span><a href="javascript:refresh();">换一?/a> </div> <div id="infoList1"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190710/Detail811096.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/2019710142042416.png" alt="你是什么垃圾?"> <div class="guess-text">你是什么垃圾?</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190709/Detail811086.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201979173228455.JPG" alt="听说现在更换一样东西,会多了一个步?> <div class="guess-text">听说现在更换一样东西,会多了一个步?/div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190706/Detail811058.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197616254712.jpg" alt="下一个网红轻奢浴室柜 帮你找好?> <div class="guess-text">下一个网红轻奢浴室柜 帮你找好?/div> </a> </div> </div> <div id="infoList2" style="display:none;"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190703/Detail811005.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197395926144.jpg" alt="方寸不乱|安华卫浴西雅图浴室柜测评"> <div class="guess-text">方寸不乱|安华卫浴西雅图浴室柜测评</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190703/Detail811004.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201973181612522.jpg" alt="这里总有一款浴室柜能戳动你心!"> <div class="guess-text">这里总有一款浴室柜能戳动你心!</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20190628/Detail810954.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019628141152588.png" alt="种草 东鹏整装空间 真正的国货之?> <div class="guess-text">种草 东鹏整装空间 真正的国货之?/div> </a> </div> </div> </div> <div id="scroll-div"> <!-- 广告 --> <div class="main_visual1" id="rightAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con1"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image1"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li class="zbv"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev1"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next1"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend1">广告</span> </div> <!-- 热门标签 --> <div class="hot"> <div class="brand-title"> 热门标签<span class="span1"></span><span class="span2"></span> </div> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a target="_blabk">潮州卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/Special/2016ylwy/" target="_blabk">宜来卫浴新品</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20160414/Detail787842.shtml" target="_blabk">宜来</a></li> <li class="zbv"><a target="_blabk">安华睿盾预售</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/Special/2015jomoofbh/" target="_blabk">九牧智慧卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/weiyu/pinpai900425.html" target="_blabk">东鹏洁具</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/weiyu/pinpai900409.html" target="_blabk">乐家卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20160415/Detail787861.shtml" target="_blabk">惠达</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/special/2015hegii/" target="_blabk">节水</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/weiyu/pinpai903689.html" target="_blabk">TAKA卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/special/2015arrow/" target="_blabk">箭牌卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/News/20150619/Detail777580.shtml" target="_blabk">菲时?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- 底部 --> <footer> <div class="footer1"> <div class="wrap footer-div"> <div class="left"> <ul class="left-title"> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>新闻?/li> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>十大品牌</li> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>沸腾?/li> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>导购</li> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>图库</li> <li class="zbv"><span class="zbv"></span>其他</li> </ul> <div class="left-ul"> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/hanye.html" target="_blank">热点</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list196.html" target="_blank">人物</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list358.html " target="_blank">国际</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list307.html " target="_blank">数据</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list54.html" target="_blank">品牌</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/special.html" target="_blank">专题</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">图库</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">视频</a></li> </ul> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/wy/" target="_blank">中国卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/hzf/" target="_blank">汗蒸?/a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/wjwy/" target="_blank">五金卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/znmt/" target="_blank">智能马桶</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/Bathroom/" target="_blank">世界卫浴</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/lyf/" target="_blank">淋浴?/a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/lt/" target="_blank">水龙?/a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/pinpai/ysg/" target="_blank">浴室?/a></li> </ul> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a target="_blank">卫厨优品</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">在线报名</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">最新动?/a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">检测过?/a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">关于沸腾?/a></li> </ul> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list36.html" target="_blank">优品测评</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list435.html" target="_blank">好物种草</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list434.html" target="_blank">达人晒货</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list37.html" target="_blank">卫厨搭配</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/news/list42.html" target="_blank">选购锦囊</a></li> </ul> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a target="_blank">浴室?/a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">水龙?/a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">马桶</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">花洒</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">淋浴?/a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">全卫定制</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">浴缸</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">面盆</a></li> </ul> <ul class="zbv"> <li class="zbv"><a target="_blank">招商</a></li> <li class="zbv"><a target="_blank">投诉</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/PinPai/gjmpg/" target="_blank">国际?/a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/special/zgcwgys/" target="_blank">年刊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right"> <img src="/Img/code.jpg" alt=""/> <div class="zbv">中洁网官方微信二维码</div> </div> </div> </div> <div class="footer2"> <div class="wrap"> <div class="footer-detail-2"> <div class="footer-nav-logo"></div> <ul class="footer-nav"> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/index.html" rel="nofollow" target="_blank">网站简?/a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/youshi.html" rel="nofollow" target="_blank">网站优势</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/fuwu.html" rel="nofollow" target="_blank">网站服务</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/hezuo.html" rel="nofollow" target="_blank">网站合作</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/job.html" rel="nofollow" target="_blank">诚聘英才</a></li> <li class="zbv"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/contact.html" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a> </li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/Money.html" rel="nofollow" target="_blank">汇款帐号</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/about/yqlj.html" target="_blank">友情链接</a></li> <li class="zbv"><a href="http://www.ellqzx.com.cn/map.aspx" target="_blank">网站导航</a></li> </ul> <ul class="footer-show"> <li class="zbv"></li> <li class="zbv"></li> <li class="zbv"></li> </ul> <p>全国免费服务热线?00-661-8887</p> </div> <div style="width:100%;margin: 0 auto;text-align:center;padding-top: 30px;"> <a href="http://www.ellqzx.com.cn/" title="ԹƵֱ">ԹƵֱ</a> <a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"> <img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left; margin-top: 5px;"><span style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin:6px 0px 0px 5px; color:#666;"> 闽公网安? 35020302032950? </span> </a> </div> </div> </div> </footer> <div class="fixed-icon"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/top@2x.png" alt="" id="scrolltop"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/comment@2x.png" alt="" id="messages"> </div> <!-- 删除 --> <div class="delete-alert hidden"> <div class="delete-con"> <div class="titlte">确认删除这条回复?</div> <div class="btn"> <div class="btn-sure">确认</div> <div class="btn-cancel">取消</div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>